Muziek en Nederlands - www.MuzNed.nl

Welkom op de website van Stefan Terpstra, docent Muziek en Nederlands op SG De Dijk in Medemblik.

Geen categorie, Grammatica, Nederlands, woordsoorten, Zinsontleding

Hen – hun – zij

Wat is dat toch lastig! Wanneer gebruik je hen, hun en zij? Alle drie  deze woordjes zijn voornaamwoorden met hun eigen gebruik en regeltjes. Waarschijnlijk is dit moeilijk voor veel taalgebruikers omdat er  ingewikkelde regels bij horen die niet zo logisch aanvoelen.

*Hun hebben de toets netjes gemaakt, of Zij hebben de toets netjes gemaakt.

Verder praat je bij  henhun en zij  altijd over een groepje mensen of voorwerpen.

Dit zijn de regeltjes.

HEN
Na een voorzetsel gebruik je hen. [aan hen, voor hen, volgens hen etc.]
Als een woord een lijdend voorwerp is, gebruik je hen.  [De docent geeft hen een mooi cijfer]

HUN
Hun is een bezittelijk voornaamwoord. [hun fiets, hun voetbal, hun ukelele]
Je gebruikt hun als het in de zin een meewerkend voorwerp is. [Ik geef de zakbrood aan hun, ik geef hun de broodzak]
Als je hun kunt vervangen door ‘aan hen’, moet je hun gebruiken.
Hun als onderwerp van de zin is altijd fout. [Waar zijn de kinderen? Hun spelen in de zandbak.]

Als je twijfelt, gebruik je ze.

ZIJ
Er is een manier om te kunnen controleren of je zij of hun kunt gebruiken.
Zij  kan onderwerp van de zin zijn, hun kan dat niet zijn.

zij hen hun

EXTRA UITLEG

BEZITTELIJK VOORNAAMWOORD = een woord dat aangeeft wie de eigenaar is van hetgeen erachter staat. Bijvoorbeeld:

mijn tas, jouw fiets, zijn huis, haar jas, ons vee, onze kast, jullie straat, hun school.

PERSOONLIJK VOORNAAMWOORD = een woord waarmee een persoon bedoeld wordt. Bijvoorbeeld: ik, jij, hij, u, wij, jullie, zij, mij, jou, hem, haar, ons, hen en soms dus ook hun.

LIJDEND VOORWERP= het zinsdeel dat de werking van het werkwoord ondergaat. Hij gaf een bloemetje. Zij heeft hem bedankt. Dit zinsdeel is doorgaans het antwoord op de vraag “Wie/Wat + persoonsvorm + onderwerp + eventueel andere werkwoorden.” Dus: Wat gaf hij? Wie heeft zij bedankt?

MEEWERKEND VOORWERP = een persoon of ding waar ‘aan’ of ‘voor’ voor staat of waar je dit voor kunt denken: hij geeft (aan) de collega een compliment, hij vraagt (aan) zijn moeder een broodje, hij koopt (voor) zijn hond een riem.

Please follow and like us:

Reageren is niet mogelijk

Thema door Anders Norén