Muziek en Nederlands - www.MuzNed.nl

Welkom op de website van Stefan Terpstra, docent Muziek en Nederlands op SG De Dijk in Medemblik.

Nederlands, Spelling

Spelling – de basis van de Nederlandse spelling

Hier een overzichtje van de basis van de Nederlandse spelling. De spelling wordt op eenvoudige manier uitgelegd.

Klinkers en medeklinkers
Klinkers zijn: a, e, i, o, u, y.
Medeklinkers: alle andere letters.
Klinkers ‘klinken’ echt. Je doet je mond open om klank te maken.
Medeklinkers sissen, klikken en ploffen.

Hieronder vind je de rubrieken die ik hanteer voor de spellingregels. Vaak hoort een woord in twee of meer rubrieken thuis. Het woord eindelijk bijvoorbeeld begint met ei (weetwoorden), heeft een d (regelwoord), een stomme e en -lijk (weer een andere rubriek). Je moet een woord soms echt stukje voor stukje nalopen! Maak er maar een sport van elke spellinggroep te herkennen.

Je kunt de meeste woorden indelen in deze rubrieken:

Luisterwoorden
Dit zijn (delen van) woorden die je gewoon schrijft zoals ze klinken:
korte klinkers, lange klinkers, tweeklanken (ou, au, eu, ie, ui, oe, ei, ij).

Weet- of opzoekwoorden
Dit zijn woorden waar geen echte regels voor zijn. Je moet het gewoon weten of opzoeken:
ei/ij, au/ou, ch/g, c/k, ’s en afkortingen.

Regelwoorden
Dit zijn woorden die je spelt volgens bepaalde regels:
eindigen op d/t, a/e/i/o/u, korte en lange klanken in woorden, en nog meer.

Tweeklanken
In deze rubriek geven we een paar ezelsbruggetjes om te onthouden hoe je de tweeklanken schrijft (ou, au, eu, ie, ui, oe, ei, ij).

Vaste lettergroepen
Dit zijn delen van woorden die je altijd op een bepaalde manier schrijft:
sch-, schr-, -ng, -nk, -aai, -oei, -ooi, -uw, -eeuw, -ieuw,
zw-, ver-, be-, ont-, on-, -cht, -rk, -lk, -tie, -heid, -teit, -isch

Stomme e, -ig en -lijk
Dit zijn delen van woorden die geen klemtoon hebben en een beetje als korte “u” worden uitgesproken. De stomme e is de bekendste, maar -ig en -lijk horen er ook bij.

Leenwoorden 
Dit zijn vooral woorden die we uit andere talen geleend hebben, maar ook werkwoorden.

Werkwoorden
Werkwoorden zijn ‘flexibele’ woorden die veranderen als je bv. de tijd van een zin verandert. De verschillende werkwoordsvormen hebben allemaal een eigen ‘gebruiksaanwijzing’.

Namen en straatnamen
Namen schrijf je vaak anders dan de spellingregels vertellen, omdat veel namen ontstaan zijn in een andere tijd of andere taal. Als je iemands naam of straatnaam moet opschrijven, is het heel normaal om te vragen hoe je die naam schrijft.

Bron: beetjespellen.nl

Please follow and like us:

Reageren is niet mogelijk

Thema door Anders Norén