Muziek en Nederlands - www.MuzNed.nl

Welkom op de website van Stefan Terpstra, docent Muziek en Nederlands op SG De Dijk in Medemblik.

Nederlands, Spelling

Regelwoorden

Van regelwoorden weet je hoe je ze schrijft, omdat je een regel toepast.

 • Verlengingsregel
  Je verlengt het woord zodat je het beter hoort:
  hond – honden, kont – konten
 • Samenstellingen
  Het woord bestaat uit meerdere korte woorden:
  kelder + raam = kelderraam
 • Lange eindklanken
  Als een woord eindigt op een lange klank (a, o, u), schrijf je één klinker, maar bij een lange e-klank schrijf je er twee: zo, ga nu mee
 • Meervoud van lange eindklanken
  Het meervoud van een woord dat eindigt op een lange klank (a, o, u) krijgt een apostrof: auto’s, opa’s, menu’s
 • Klinkers veranderen soms
  Soms verandert een enkele klinker in een dubbele als je het woord langer maakt: foto – fotootje, oma – omaatje
 • Wel of niet een dubbele letter?
  Je hoort een korte of lange klank midden in het woord. Daar horen regeltjes bij: hakken, haken, harken, hoeken
 • Medeklinkers veranderen soms
  Soms verandert een medeklinker als je het woord langer maakt: neef – neven, haas – hazen
 • Stoffen, materiaal
  Sommige woorden hebben altijd een n aan het eind: gouden ring, rieten mat
 • Trema en misschien een extra e
  Als een woord met -ee of -ie langer wordt, komt er soms een e bij en komen er puntjes op de laatste e: ideeën, knieën, poriën
 • Liter-i
  Vaak schrijf je alleen een i, terwijl je een lange “ie”-klank hoort. Daar zijn regels voor: liter, tribune
 • Werkwoorden
  Een werkwoord schrijf je op verschillende manieren. Dat ligt eraan, waar het werkwoord bij hoort en hoe je het werkwoord gebruikt: hij verhuist, hij is verhuisd.
  Deze werkwoorden worden uitgelegd en geoefend op Beter Spellen.
Please follow and like us:

Reageren is niet mogelijk

Thema door Anders Norén