Schrijf eerst onder elkaar 1 t/m 9 op.
Schrijf nu op: hoe heten al deze dingen die Sinterklaas aan heeft?

 

 

En hier zijn de antwoorden!

foto van Hans van den Hurk.

Met zeer veel dank aan Hans van den Hurk.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Please follow and like us: