Het woord herfststorm heeft zes opeenvolgende medeklinkers.

Veel opeenvolgende medeklinkers in een woord noemen we medeklinkerstapeling. Het woord herfstchrysant heeft zelfs maar liefst zeven opeenvolgende medeklinkers.

Andere Nederlandse woorden met meer dan zeven medeklinkers achter elkaar komen niet veel voor. Angstschreeuw is het bekendste voorbeeld dat in de woordenboeken staat.

Er is nog een woord met vijf opeenvolgende medeklinkers, en dat is de achternaam Terpstra.

Al dit soort woorden zijn samenstellingen. De woorden bestaan uit meerdere woorden die gecombineerd zijn tot een woord. Bij Terpstra is terp een zelfstandig woord en –stra een ‘woordstukje’ wat je niet zelfstandig tegen zal komen. Terp wel. In Noord-Nederland hoor je dit woord vaak.

Please follow and like us: