Volgens deskundigen bestaat de kans dat over honderd jaar het lidwoord het uit het Nederlands verdwenen zal zijn 1.

Op het eerste gezicht is ‘het’ behoorlijk onvervangbaar in onze moedertaal. ‘Het’ lijkt een van die woorden die eeuwig blijven bestaan. Niet vanwege zijn poëtische weerklank of melancholische connotatie. Gewoon omdat je het zo vaak gebruikt.

En toch is ‘het’ wel degelijk een probleemgeval binnen de Nederlandse taal. ‘Voor kinderen die Nederlands als moedertaal leren, duurt het erg lang voor ze het woord correct gebruiken’, zegt Fred Weerman, professor Nederlandse taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Voor niet-moedertaalsprekers is het zelfs nagenoeg onmogelijk om aan te voelen wanneer je ‘het’ of ‘de’ moet gebruiken.’

Please follow and like us:
  1. http://www.amisduneerlandais.org/volgens-onderzoekers-aan-de-universiteit-van-amsterdam-dreigt-het-lidwoord-%27het%27-uit-de-nederlandse-taal-te-verdwijnen