Tekstverband Signaalwoorden
Opsomming  (volgorde) en, ook, ten eerste, ten tweede, een ander…, vervolgens, bovendien, ten slotte
Tegenstelling maar, echter, daarentegen, hoewel
Vergelijking net zoals, evenals, zoals
Uitleggend / voorbeeldgevend Bijvoorbeeld, dat wil zeggen, ter illustratie, met andere woorden
Conclusie dus, concluderend, vandaar, om die redenen, dan ook
Samenvatting kortom, om kort te gaan, samengevat
Oorzakelijk (oorzaak) doordat, , zodat, waardoor, ten gevolge van, de oorzaak is

Gevolg: zodat, daardoor, daarom, dit leidt tot, het gevolg is

Doel-middel om….te, opdat, daartoe, waarmee/daarmee, door middel van, met behulp van, met de bedoeling te, de bedoeling is, op die manier, door….te, met
Redengevend want, omdat, daarom, immers, namelijk, vanwege, wegens, door
Voorwaardelijk mits, wanneer, als, indien, tenzij, op voorwaarde dat
Please follow and like us: